Skaffa transportbil för ett aktivt sportliv

Om du är en mycket aktiv person, tycker om att sporta, komma ut i naturen för att vandra eller löpa, så är det riktigt smart att köpa en transportbil. Det är inte bara företagare som har nytta av transportbilar, utan även träningsintresserade personer har stor nytta av dem. Fördelar med en transportbil När vi tänker

Läs mer

Flytta ut på landet och bli fysiskt aktiv

Omkring 25 procent av befolkningen är inte fysiskt aktiva och samtidigt är fysisk aktivitet och rörelse extremt viktigt för hälsan. Det enklaste sättet kan vara att flytta ut på landet för att komma igång med en mer fysiskt aktiv livsstil. Fördelarna är många: Förbättrar humöret. Minskar depression och ångest. Höjer självkänslan. Ger enkel tillgång till

Läs mer

Börja med löpning

Löpning är både en rolig, effektiv och enkel aktivitet. Du kan utföra den varsomhelst och du måste inte ha någon dyr utrustning. Börja löp och förbätt

Läs mer

Hitta din bästa motionsform

Den bästa motionsformen är den motion som blir av. För att hitta den sport som kommer hjälpa dig till ett mer hälsosamt liv ska du satsa på den aktivi

Läs mer

Är det dyrt att börja rida?

Ridning är en av Sveriges största idrotter. Idag finns det faktiskt fler hästar än kor i vårt land. Är det dyrt att börja rida? Vilken utrustning behö

Läs mer

Kontakta oss