Omkring 25 procent av befolkningen är inte fysiskt aktiva och samtidigt är fysisk aktivitet och